Afwijken loondoorbetalingsplicht beperkt

Afwijken loondoorbetalingsplicht beperkt

Terug naar overzicht

Afwijken loondoorbetalingsplicht beperkt

31/03/14:

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten. Een van de veranderingen is het beperken van de uitsluiting loondoorbetaling. Waar voorheen een werkgever via de cao onder de loonbetalingsplicht uit kon komen, kan dat na 1 juli niet meer zo gemakkelijk. Hoe zit dat?

Nulurencontract 
Het 'nulurencontract' is geen juridisch begrip, maar in de praktijk wordt dit gebruikt voor een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst, waarin is overeengekomen dat er geen loon wordt betaald als er niet wordt gewerkt. Dit is een toegestane uitzondering op de regel (artikel 7:628 BW) dat een werkgever het loon van een werknemer moet doorbetalen als niet gewerkt kan worden vanwege een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt, bijvoorbeeld als de werkgever onvoldoende werk voorhanden heeft (loondoorbetalingsverplichting). In zo'n nuluren- of oproepcontract mag dus worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht is. Dat blijft zo, ook met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Niet langer bij cao afwijken
De toegestane uitzondering op de loondoorbetalingsplicht mag dus wettelijk slechts de eerste zes maanden van een arbeidsrelatie worden overeengekomen (lid 4), maar lid 5 biedt nu nog de mogelijkheid om bij cao deze periode van zes maanden onbeperkt te verlengen. Dat kan binnenkort niet meer. Cao's die na 1 juli worden afgesloten, mogen niet langer dan die wettelijke periode van zes maanden van de loondoorbetalingsplicht afwijken, ten minste niet als het om structurele werkzaamheden gaat.

Ministeriële regeling
Afwijken bij cao is straks alleen nog mogelijk voor bepaalde functies, mits de aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.
De minister van SZW kan bepalen dat voor bepaalde bedrijfstakken verlenging bij cao niet is toegestaan. Bij ministeriële regeling kan de minister bepalen dat de wettelijke uitzondering geheel of gedeeltelijk helemaal niet geldt.
Met de sociale partners is afgesproken dat een dergelijke ministeriële regeling er in elk geval komt voor de zorg, maar het is dus niet uitgesloten dat dit ook voor andere branches gaat gebeuren.

Bron: www.flexmarkt.nl

Neem contact op voor meer informatie