Minimumloon per 1 januari 2014

Minimumloon per 1 januari 2014

Terug naar overzicht

Minimumloon per 1 januari 2014

02/12/13:

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 2014 verhoogd.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

€ 1.485,65 per maand;
€ 342,85 per week;
€ 68,57 per dag;
€ 8,57 per uur.

Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd. 
Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Werkgevers die buitenlandse werknemers inhuren of buitenlandse werknemers door aan- of onderaanneming laten werken zijn er ook verantwoordelijk voor dat deze werknemers minstens het minimumloon krijgen.

Bron: www.flexmarkt.nl

Neem contact op voor meer informatie