Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal

Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal

Terug naar overzicht

Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal

11/10/13:

CAO-naam
CAO Metaal & Techniek
Voorheen CAO Kleinmetaal

Download principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015
http://www.flexnieuws.nl/2013/10/11/principeakkoord-cao-metaal-techniek-2013-2015-cao-kleinmetaal/#.Ul-221C-2So > nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 28 februari 2015.

Loonmutaties
De lonen stijgen voor alle werknemers binnen de cao Metaal en Techniek de komende 22 maanden met gemiddeld 3,5%. Per 1 januari 2014 hebben de werknemers een netto voordeel van ongeveer 1,8%, omdat de werkgevers de kosten van de overgangsmaatregelen vroegpensioen per die datum volledig op zich nemen. Ook betalen zij vanaf die datum een gedeelte van de premie voor de WGA-hiaat verzekering ( 0,21 % per jaar). Vervolgens worden de feitelijke lonen per 1 oktober 2014 met 1,5% verhoogd. Daarnaast zullen de salarisschalen voor jeugdigen in het bezit van een vakdiploma en/of voorgezet diploma ingedeeld in tabel 3 en 4 per 1 januari 2014 nog een keer met 3% verhoogd worden.

Arbeidsvoorwaarden
- Er zijn afspraken gemaakt over maatregelen die de sector aantrekkelijk maakt voor jongeren en vakkrachten te behouden.
- Ook zal er specifiek gekeken gaan worden naar regelgeving omtrent schijnconstructies voor buitenlandse werknemer en zullen diverse projecten rondom duurzame inzetbaarheid voortgezet worden.

Bron: De Unie, 11 oktober 2013 / www.flexnieuws.nl

Neem contact op voor meer informatie