Uitzenders verzetten zich tegen uitzendbeperkende bepalingen

Uitzenders verzetten zich tegen uitzendbeperkende bepalingen

Terug naar overzicht

Uitzenders verzetten zich tegen uitzendbeperkende bepalingen

03/07/13:

De ABU en NBBU hebben bij het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van verschillende cao’s hun bedenkingen geuit over bepalingen die het uitzenden zouden beperken.

Zo staat in de Cao Particuliere Beveiliging een bepaling die het aantal uitzendkrachten en payrollkrachten maximeert tot 20 procent van het vaste personeelsbestand (zie artikel 9 van deze cao). In mei werd het verzoek ingediend om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren. ABU en NBBU hebben gezamenlijk hun bedenkingen hierover geuit. Het beperken van de inzet van uitzendkrachten is in strijd met de Europese Uitzendrichtlijn. De cao-partijen hebben besloten de betreffende bepaling niet mee te nemen in het verzoek tot algemeen verbindendverklaring. De bepaling blijft wel in de cao staan, maar is alleen van toepassing voor werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversvereniging.

De ABU laat weten dat ongeveer hetzelfde is gebeurd bij de cao voor de schoonmaakbranche. Ook uit de cao voor de zuivelindustrie zijn uitzendbeperkende bepalingen verwijderd.

Bron: www.flexmarkt.nl

Neem contact op voor meer informatie