Veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid: wat betekent dit voor u?

Veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid: wat betekent dit voor u?

Terug naar overzicht

Veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid: wat betekent dit voor u?

30/05/14:

Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van de veranderingen voortkomend uit de Wet Werk en Zekerheid. Deze wijzigingen raken immers iedere organisatie in Nederland.

Nog belangrijker echter, is om te weten welke invloed dit precies heeft op uw bedrijf en hoe u hier tijdig en effectief op kunt anticiperen: Attract helpt u hier een handje bij door de belangrijkste wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid nog eens op een rij te zetten en aan te geven welke mogelijkheid u hebt om risico’s te beperken en eventueel uit te besteden.

Vanaf 1 juli 2014 gaat een aantal wijzigingen doorgevoerd worden op arbeidsrechtelijk gebied.

Flexibele arbeidsovereenkomst
Het kabinet wil de werkzekerheid van flexkrachten vergroten; in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag een werkgever daarom geen proeftijd meer opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. Aan zo’n tijdelijk contract mag eveneens geen concurrentiebeding meer verbonden worden.

Een volgende maatregel is dat er een aanzegtermijn gaat gelden bij een overeenkomst van zes maanden of langer. Een maand voor het einde van het contract moet de werkgever schriftelijk laten weten of hij het contract wel of niet verlengt, op straffe van een boete .

Ten slotte worden zogenoemde nuluren- en oproepcontracten aan banden gelegd; hier mag maximaal een half jaar gebruik van worden gemaakt.

Toekomst
Vanaf 1 juli 2015 staat er nog een aantal wijzigingen op het programma.

De eerste hiervan is dat de ketenbepaling wordt ingekort: van drie naar twee jaar, waarbinnen een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten kan geven. De opvolgingsperiode gaat van drie naar zes maanden.

Daarnaast kent het ontslagrecht wijzigingen in de ontslagprocedure; de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als u een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal €75.000.

Attract: meer dan een uitzendbureau
Het lijkt er sterk op dat ondernemingen zich in de komende jaren geconfronteerd zien met tal van uitdagingen op HR-gebied. De overheid legt steeds meer verplichtingen en regels op aan de ondernemer. Zonder dat de werknemer en werkgever hierom hebben gevraagd, komen er in een tijdsbestek van anderhalf  jaar veel extra verplichtingen en regels op het bordje van de ondernemer terecht. Met alle kopzorgen van dien.  Attract adviseert en ontzorgt u op dit gebied; met onze kennis van en ervaring op de regionale arbeidsmarkt, kennis van de laatste wet- en regelgeving en  een uitgekiend dienstenconcept gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek. We kijken dan samen naar de effecten van de Wet Werk en Zekerheid voor  uw organisatie en adviseren u graag over de nieuwe mogelijkheden die deze wet u ook biedt.

Klik hier voor onze vestigingen bij u in de regio!
 

Neem contact op voor meer informatie