Ziekmelding

Als je ziek bent moet je zo spoedig mogelijk het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. In ieder geval voor aanvang van de werktijd ook als je ’s ochtends om 6:00 uur moet beginnen. Daarnaast dien je Attract tussen 09:00 uur en 10:00 uur te bellen om je ziek te melden. Attract verzorgt de ziekmelding aan de arbodienst Uwarbo. Bij te laat of niet ziekmelden kan Uwarbo je een boete opleggen.

Ziekmelding Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
Volgens de ziektewet heb je tijdens ziekte recht op 70% van het zogenoemde Ziektewet-dagloon. Dit Ziektewet-dagloon wordt bepaald op basis van je inkomsten in het jaar voordat je ziek werd. Daarnaast heb je het eerste jaar recht op een aanvulling van 21%. De ziektewetuitkering van 91% wordt binnen 2 weken overgemaakt.

De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. Dat betekent dat je over deze dagen geen ziektegeld ontvangt. In de CAO is echter geregeld dat je een compensatie krijgt in de vorm van een wachtdagvergoeding boven op je bruto uurloon ongeacht of je wel of niet ziek wordt.

Ziekmelding (on)bepaalde tijd contracten:
Als u een (on)bepaalde tijd contract heeft dan heeft u recht op loondoorbetaling, gedurende het eerste jaar, van 91% zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag, waarover je geen recht op loondoorbetaling hebt.

Beter melden:
Als je weer beter bent moet je dit melden bij Attract om te overleggen wanneer je het werk weer kunt hervatten. Je moet ook beter gemeld worden bij Uwarbo. Dit moet je zelf doen! Gebeurt dit niet of te laat dan kun je hiervoor beboet worden.

Contactgegevens Uwarbo:
Uwarbo
Schoutenstraat 3
3771 CE Barneveld
T 0342 - 411 322
E info@uwarbo.nl